KONTAKT
Fundacja Innowacyjna Edukacja
ul. Ludwika Narbutta 11/3
02-536 Warszawa
tel.: 22 402 51 20

KRS: 0000426272
REGON: 146205513
NIP: 521-36-33-795
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Agata Tyszkiewicz
Koordynator
kom.: 601 228 988
e-mail: 
a.tyszkiewicz@innowacyjnaedukacja.org

Agata Gawrońska
Koordynator
e–mail: 
a.gawronska@innowacyjnaedukacja.org