Fundacja Innowacyjna Edukacja
Fundacja Innowacyjna Edukacja została założona z myślą o wsparciu rozwoju edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem szkół podstawowych i gimnazjów.  
 
Edukacja początkowa, która wyposaża w wiedzę , motywuje oraz tworzy silne więzi i poczucie przynależności do Małej Ojczyzny, jest kluczowa dla przyszłości naszego kraju. 
 
Administracja publiczna, nauczyciele, rodzice i organizacje pozarządowe – dzięki bliskiej współpracy - mogą razem stworzyć solidne podstawy dla rozwoju Polski i Polaków tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne – w szkołach.  
 
Fundacja Innowacyjna Edukacja, pozostając w ciągłej konsultacji z administracją samorządową dociera do wszystkich regionów Polski. Kontaktujemy się ze szkołami w celu weryfikacji ich najbardziej palących potrzeb, a także wybitnych osiągnięć i inicjatyw, realizowanych samodzielnie oraz wspólnie z organizacjami pozarządowymi.  
 
Wspieramy wszystkich, którzy tego potrzebują, pomagamy identyfikować odpowiedzialnych partnerów oraz środki finansowania, aby najśmielsze pomysły mogły zostać zrealizowane, niezależnie od miejsca i lokalizacji szkoły. 
 
Popularyzujemy ideę bezpiecznego i twórczego korzystania z treści zamieszczanych w mediach elektronicznych. Prowadzimy działalność badawczą, informacyjną, edukacyjną w zakresie edukacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych.  
 
Współpracujemy z wybitnymi akademikami, profesjonalistami i pasjonatami, a nasze doświadczenie oraz zaangażowanie w pozyskiwanie środków na rzecz edukacji pomogło nam w krótkim czasie zrealizować projekty dla wybranych placówek edukacyjnych.  
 
Działamy w pełni non-profit, oferując wsparcie i pomoc organizacjom i instytucjom w całym kraju. 

Statut fundacji dostępny jest